VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky webových stránok emonashop.sk boli zostavené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot), zákonom o ochrane osobných údajov (ZVOP-1) a zákonom o elektronických komunikáciách (ZEKom-1). Internetový obchod emonashop.sk (ďalej len »predávajúci«) prevádzkuje spoločnosť META PARTNER d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, Slovinsko registračné číslo: 9058664000, DIČ: SI59506695, spoločnosť je povinná platiť DPH.

SPÔSOBY PLATBY

Ponúkame nasledujúce spôsoby platby:

  • Dobierka
  • Kreditná karta (MasterCard®, Visa)
  • PayPal

ČAS A SPÔSOB DODANIA

Prijímame objednávky 24 hodín denne. Objednávky prijaté do 14:00 budú odoslané v ten istý pracovný deň, všetky ďalšie objednávky budú odoslané nasledujúci pracovný deň. Objednávky prijaté cez víkendy a sviatky budú odoslané prvý pracovný deň po víkende alebo sviatkoch. V prípade, že produkt v čase uskutočnenia objednávky nie je na sklade, dodacia lehota sa predlžuje v súlade s dodacou lehotou tovaru dodávateľom.

CENY A DODACIE NÁKLADY

Ceny všetkých produktov sú uvedené v eurách (€) a zahŕňajú už aj DPH. Všetky ponuky platia do vypredania zásob, s výnimkou osobitných prípadov, kedy je výslovne uvedené inak. Náklady na dopravu hradí predajca. Ak dôjde k oneskoreniu dodávky na základe žiadosti kupujúceho, má predávajúci právo naúčtovať kupujúcemu bez predchádzajúceho upozornenia ďalšie náklady spojené s oneskorením dodávky.

NÁKUP

Na zakúpenie čohokoľvek v online obchode emonashop.sk nie je potrebná žiadna registrácia. Postačujú iba informácie o adrese alebo doručovacej adrese platiteľa a e- mailová adresa. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá presne v okamihu, keď kupujúci potvrdí objednávku na webovej stránke. Od tohto okamihu sú všetky ceny a ďalšie podmienky záväzné pre predávajúceho aj kupujúceho. Zmluva bude uložená v spoločnosti, ku ktorej je možné získať prístup poštou alebo e-mailom. Stav objednávky a akékoľvek zmeny týkajúce sa objednávky prijíma zákazník na svoju e-mailovú adresu. V prípade registrácie ju môže užívateľ kedykoľvek zrušiť. Robí to tak, že predávajúcemu oznámi zrušenie registrácie, ale iba vtedy, keď vyrovná všetky možné povinnosti voči predávajúcemu. Proces nákupu je jednoduchý. Keď vyberiete položku, ktorú chcete kúpiť, kliknite na tlačidlo »Pridať do košíka« vedľa položky, ktorú ste si vybrali. Nákupný košík (»symbol nákupného košíka«) zobrazuje množstvo vybranej položky a celkovú sumu objednávky. Ak chcete odstrániť alebo znížiť objednané číslo konkrétnej položky, stlačte tlačidlo »košík« a potom vyberte požadované číslo alebo vymažte položku v poli množstva. Ak z popisu produktu vyplýva, že je možná voľba, môžete do poľa »poznámky« zadať požadovanú farbu, veľkosť alebo typ produktu. Po úprave nákupného košíka pokračujte v objednávke stlačením tlačidla »ďalej«. Pre úspešné dokončenie objednávky musíte zvoliť preferovaný spôsob doručenia a spôsob platby. Máte tiež možnosť zmeniť dodaciu adresu, ak si chcete balík prevziať na inej adrese alebo si nechať balík poslať niekomu inému ako darček. Ak máte nejaké promo kódy, môžete ich zadať do príslušného poľa. Po zadaní všetkých potrebných informácií na úspešné dokončenie objednávky kliknite na tlačidlo »dokončiť objednávku«. Po prijatí objednávky predávajúci skontroluje dostupnosť objednaných položiek a objednávku potvrdí alebo odmietne e-mailom. Po potvrdení tiež informuje kupujúceho o predpokladanej dodacej lehote. Úspešným zadaním objednávky na webovej stránke súhlasíte so všetkými obchodnými podmienkami uvedenými na webovej stránke internetového obchodu a potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávku môžete zrušiť do 2 hodín po objednávke alebo do odoslania tovaru. V prípade včasného zrušenia objednávky kupujúcemu nevznikajú žiadne náklady. Objednávku môžete zrušiť e-mailom na našu e-mailovú adresu: [email protected]. Kupujúci môže objednávku tiež zrušiť, ak ju predávajúci informuje, že nemá na sklade požadovaný tovar. Pri zrušení objednávky uveďte informácie o zákazníkovi a informácie o objednanom produkte, ktorý chcete zrušiť.

ODSTÚPENIE OD KÚPY A PRÁVA NA VRATENIE / ZMENA DOPRAVY

Podľa zákona o DPH (ZVPot) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prijatia zásielky a písomne o tom upovedomiť predávajúceho (e-mailom alebo poštou) do 14 dní od dátumu odoslania, že odstúpenie od zmluvy, bez toho, aby sa zistilo, že nie je možné zaplatiť DPH.

Kupujúci to môže urobiť tak, že nás kontaktuje na adrese [email protected] alebo na adrese META PARTNER d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, Slovinsko. Kupujúci musí poslať svoje presné informácie: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, ulicu a číslo domu, PSČ, telefónne číslo, číslo bankového účtu, na ktorý chcete získať vrátené peniaze, a názov produktu, ktorý ste dostali chcieť sa vrátiť. Nepoškodený tovar musíte vrátiť do rovnakého stavu, v akom ste ho dostali, a v pôvodnom balení do 14 dní odo dňa prevzatia balíka. Nezabudnite uviesť originálnu faktúru. V prípade výmeny tovaru je postup rovnaký. Dajte nám vedieť, ktorý produkt vraciate a za ktorý ho chcete vymeniť.

V prípade, že nedostaneme písomné oznámenie o ukončení zmluvy do 14 dní alebo v prípade, že zákazník nevráti položky do 14 dní, nezaväzujeme sa vyhovieť vašim požiadavkám na výmenu alebo vrátenie tovaru.

Vrátenie peňazí bude uskutočnené čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dátumu potvrdeného prijatia vráteného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu s rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil kupujúci, pokiaľ si kupujúci nezvolí iný spôsob vrátenia tovaru za predpokladu, že obchodník nemá žiadne náklady.

Kupujúci môže testovať prijatý tovar iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie jeho správneho fungovania a skutočného stavu. Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ak je dôvodom jeho nesprávne použitie produktu.

Náklady na prepravu vždy hradí odosielateľ, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Neakceptujeme žiadne výkupné zásielky.

Pri vrátení alebo výmene tovaru vždy zabalte a zaistite tovar a používajte originálny obal so všetkým dodávaným zariadením. Inak bude reklamácia zamietnutá alebo vyriešená ibačiastočne.

Spiatočná adresa:

META PARTNER d.o.o.
Celovška cesta 150
1000 Ljubljana
Slovinsko

ŠPECIÁLNE PODMIENKY PRE VRÁTENIE (VÝNIMKY): 

Z dôvodu zvláštnych charakteristík a hygienických dôvodov nie je možné vrátiť niektoré z našich výrobkov (spodná bielizeň, plavky, kozmetika atď.).

VRÁTENIE POŠKODENEJ ZASIELKY

Pri vrátení zásielky, ktorá je fyzicky poškodená alebo nemá potrebné vybavenie, musí zákazník začať reklamáciu ihneď po prijatí zásielky alebo informovať kuriérsku službu. Zabezpečíme, aby bola vaša sťažnosť vyriešená v čo najkratšom čase.

ZÁRUKA

V prípade, že zakúpená položka nefunguje správne, máte právo požadovať záruku. Záručné doby sú uvedené na popise produktu alebo na faktúre. Záruka je vždy uvedená v poli s popisom produktu na webovej stránke. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o záruke, výrobok nemá záruku. Záruka platí v prípade, že sa budete riadiť pokynmi na záručnom liste a po predložení faktúry. Predávajúci je povinný vykonať akékoľvek opravy do 45 dní od prevzatia produktu alebo vymeniť produkt za nový ekvivalentný produkt. Záruka sa nevzťahuje na fyzické poškodenie alebo poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nesprávnym použitím veci. Kupujúcemu sú hradené všetky náklady na dopravu súvisiace so zárukou.

ADMINISTRATÍVNA CHYBA

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (ZVPot) sa o administratívnej chybe uvažuje, keď:

  • Vec nemá vlastnosti potrebné na jej bežné použitie alebo obrat,
  • tovar nemá vlastnosti potrebné na osobitné použitie, pre ktoré kupujúci kupuje tovar, ktorý bol známy predajcovi alebo by mu mal byť známy,
  • položka nemá vlastnosti a vlastnosti, ktoré boli výslovne dohodnuté alebo predpísané
  • predajca dodal položku, ktorá sa nezhoduje so vzorom alebo modelom, pokiaľ sa vzor alebo model nezobrazil iba pre informáciu.

Vhodnosť položky sa testuje s inou položkou rovnakého typu, ako aj s vyhláseniami výrobcu alebo vyhláseniami k položke samotnej. Právo na uplatnenie podstatnej vady výrobku je upravené ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím akéhokoľvek produktu si musíte prečítať návod na použitie. Ak si nie ste úplne istí, ako výrobok otestovať, alebo si nie ste istí, či je výrobok bezpečný a môže poškodiť zdravie ľudí, nepoužívajte výrobok a okamžite sa obráťte na predajcu.

RIEŠENIE KONFLIKTOV

Sťažnosti môže podať zákazník ústne alebo písomne. Sťažnosti prijímame písomne e- mailom na adresu [email protected], alebo nás môžete kontaktovať na našom telefónnom čísle. Usilujeme sa o mimosúdne a mimosúdne riešenie sporov, ale ak to nie je možné, je kompetentná na riešenie akýchkoľvek sporov Ľubľana. Spotrebiteľ má tiež možnosť vyriešiť akékoľvek spory súvisiace s online objednávkou mimosúdnou cestou prostredníctvom platformy na riešenie sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.